Jak wstawić do pliku tekstowego znak podziału strony po każdym wierszu, w którym jedynym znakiem jest liczba 1?


Comments (0)

Skip to main content