Centrum rozwiązań: Używanie języka Transact-SQL w SQL Server Management Studio


Platforma SQL Server Management Studio jest zintegrowanym srodowiskiem programistycznym do tworzenia i edytowania procedur skladowanych i skryptów w jezykach Transact-SQL, MDX, XMLA, XML, zapytan bazy danych SQL Server 2005 Compact Edition oraz polecen SQLCMD. Narzedzie Query Editor sluzace do pisania w jezyku Transact-SQL jest podobne do poprzednich wersji SQL Server Query Analyzer, jednakze posiada nowe funkcje, które omówimy w niniejszej lekcji.


Przeczytaj wiecej...


Skip to main content