Centrum rozwiązań: SQL Server 2005 – Tworzenie pakietów podstawowych przy użyciu kreatora


Niniejszy samouczek zawiera informacje dotyczace uzytkowania kreatora SQL Server Import and Export Wizard do tworzenia pakietów podstawowych. Utworzony pakiet pobiera dane w skoroszycie Excel i wczytuje je do tabeli w bazie danych AdventureWorks. Tabela jest definiowana w jednym z kroków w kreatorze, a nastepnie dynamicznie tworzona podczas uruchamiania pakietu.


Przeczytaj wiecej...


Comments (0)

Skip to main content