Społeczności: Seminarium Microsoft Business Intelligence


14 marca w Warszawie odbedzie sie seminarium techniczne Wdrazanie i obsluga rozwiazania do analizy danych - Microsoft Business Intelligence. Jest ono skierowane do Menedzerów IT i Specjalistów IT, odpowiedzialnych za wybór systemów do zarzadzania i analizy danych. Udzial w seminarium jest bezplatny. Zapraszamy!


Comments (0)

Skip to main content