Artykuł: Data Mining – podstawy analizy danych, cz. I


Usluga Data Mining w srodowisku serwera SQL 2005 jest jednym z komponentów technologii business intelligence. Umozliwia ona budowe zlozonych modeli analitycznych oraz powiazanie tych dzialan z zastosowaniami biznesowymi, które pozwalaja podejmowac strategiczne decyzje marketingowe, odpowiadajac na kluczowe pytania z zakresu prowadzenia tej dzialalnosci.


Autor: 


Tomasz Skurniak
Doswiadczony projektant systemów informatycznych opartych o technologie Microsoft, Active Directory, rozwiazania pracy grupowej oraz infrastrukture PKI. Prowadzi projekty oraz szkolenia zwiazane z mechanizmami analizy danych opartych o hurtownie danych. Przygotowuje wdrozenia zwiazane z mechanizmami data mining w systemach biznesowych. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zaawansowanych technologii informatycznych. Obecnie zajmuje sie glównie technologiami baz danych i ich optymalizacja.


Comments (2)

  1. Daniel says:

    "Przeczytaj artykuł" ma nieistniejący link. Pozdrawiam

  2. MadArtSoft.com says:

    Aplikacja pozwalajaca na analize danych, data mining, OLAP cube, raportowanie dostepna na naszej stronie madartsoft.com stworzona w oparciu o doswiadczenia na podstawie w/w publikacji. Bardzo dobra publikacja!

Skip to main content