Centrum rozwiązań: Format zapisu plików w Office 2007 – najczęściej zadawane pytania


W oprogramowaniu Microsoft Office 2007 wprowadzono nowe formaty zapisu plików, oparte o standardy rozszerzalnego jezyka znaczników XML. Nowy sposób zapisu plików podnosi ich funkcjonalnosc, bezpieczenstwo i programowalnosc.


  • Wiecej...

  • Centrum rozwiazan TechNet
  • Comments (0)

    Skip to main content