Centrum rozwiązań: Microsoft Exchange – Jak aktywować agenta Sender ID


W niniejszym artykule wyjasniono, jak uzyc konsoli Exchange Management Console lub powloki Exchange Management Shell do aktywacji lub dezaktywacji agenta Sender ID na komputerze pelniacym role serwera Edge Transport.


  • Wiecej...

  • Centrum rozwiazan TechNet
  • Comments (0)

    Skip to main content