Centrum rozwiązań: Bezpieczna publikacja OWA z wykorzystaniem uwierzytelniania LDAP, cz.II


Nowy sposób uwierzytelnienia pozwala na zainstalowanie ISA 2006 na serwerze wolnostojacym bez koniecznosci konfiguracji serwera RADIUS, jak równiez na uwierzytelnianie uzytkowników w domenach, z którymi nie ma zestawionych relacji zaufania. Pozwala to na dostep do skomplikowanego srodowiska.


Comments (0)

Skip to main content