Bezpieczeństwo: lutowe Biuletyny i zaktualizowane poradniki zabezpieczeń Microsoft


Biuletyny i poradniki zabezpieczen na ten miesiac dotycza luk w zabezpieczeniach szkolen Step-by-step Interactive, powloki systemu Windows, uslugi Windows Image Acquisition, formantu ActiveX systemu pomocy w formacie HTML, skladników Microsoft Data Access Components, aparatu ochrony przed zlosliwym oprogramowaniem oraz skladnika OLE Dialog firmy Microsoft oraz biblioteki MFC firmy Microsoft, w programie Microsoft RichEdit, programu Microsoft Word oraz pakietu Microsoft Office.


Comments (0)

Skip to main content