Centrum rozwiązań: Bezpieczna publikacja OWA z wykorzystaniem uwierzytelniania LDAP, cz. I


Uwierzytelnienie LDAP jest bardzo zblizone do uwierzytelnienia Active Directory. ISA 2006 laczy sie z serwerem, który zostal skonfigurowany jako serwer LDAP w celu uwierzytelnienia uzytkownika. Kazdy z kontrolerów domeny jest jednoczesnie serwerem LDAP, nie jest wiec wymagana zadna dodatkowa konfiguracja kontrolerów.


Comments (1)

  1. ToMeK says:

    Warto tylko dodać do tego co jest napisane w tym artykule, że jeżeli ISA korzysa z uwierzytelnienia poprzez LDAP i uwierzytelnia użytkowników względem AD to należy pomiedzy ISA a AD używac połączenia LDAPSSL. Inaczej hasła latają po kabelku w czystym tekście.

Skip to main content