Bezpieczeństwo: nowy Poradnik Zabezpieczeń Microsoft


Poradniki Bezpieczenstwa Microsoft stanowia suplement do biuletynów zabezpieczen. Dotycza tych zmian w dziedzinie zabezpieczen, które nie wymagaja wydawania biuletynów, ale wciaz moga wplynac na ogólne bezpieczenstwo klientów. Poradniki umozliwiaja przekazywanie informacji na temat problemów, które nie moga zostac sklasyfikowane jako usterki i nie wymagaja wydawania biuletynów zabezpieczen.


Comments (0)

Skip to main content