Centrum rozwiązań: Ćwiczenia: SQL Server 2005 – Tworzenie scenariusza ukierunkowanej kampanii e-mailowej, cz. II


Tematem niniejszej lekcji jest przegladanie modeli ukierunkowanej kampanii e-mailowej (samouczek z zakresu eksploracji danych).


Comments (0)

Skip to main content