Centrum rozwiązań: Ćwiczenia: SQL Server 2005 – Tworzenie scenariusza ukierunkowanej kampanii e-mailowej, cz. I


Tematem niniejszej lekcji jest tworzenie scenariusza ukierunkowanej kampanii e-mailowej. Uzytkownik, który wykona przedstawione ponizej polecenia, uzyska: zestaw modeli eksploracji, zawierajacy sugestie dotyczace najbardziej obiecujacych pozycji z listy potencjalnych klientów oraz liste biezacych klientów, pogrupowana w klastry.


Comments (0)

Skip to main content