Centrum rozwiązań: Ćwiczenia: SQL Server 2005 – Przygotowanie bazy danych Analysis Services


Tworzenie aplikacji do analizy danych SQL Server 2005 rozpoczynamy, tworzac w Business Intelligence Development Studio projekt SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS), oparty o szablon Analysis Services. Po utworzeniu projektu Analysis Services nalezy zdefiniowac co najmniej jedno zródlo danych. Nastepnie definiujemy ujednolicony widok metadanych (tzw. widok zródla danych, data source view) na podstawie wybranych tabel i widoków. Uczestnik niniejszej lekcji utworzy projekt Analysis Services, zdefiniuje zródlo danych i doda podzbiór tabel do widoku zródla danych.


Comments (0)

Skip to main content