Webcast: Integracja SQL Server 2005 z Visual Studio


Czy budowa aplikacji bazodanowych musi byc trudna? Na sesji zaprezentujemy wykorzystanie mechanizmów integracji srodowiska serwera SQL 2005 ze srodowiskiem programistycznym. Przedstawimy wykorzystanie architektury .NET framework, a w szczególnosci obiektów ADO.NET, jako podstawy do tworzenia projektów w Visual Studio. Zaprezentujemy przykladowe wykorzystane Visual Studio do tworzenia aplikacji analitycznej, jak i wykorzystania baz danych, jako zródel informacji dla naszych aplikacji.


Prezenter
Tomasz Skurniak
Inzynier systemowy, konsultant oraz Microsoft Certified Trainer [CSS S.A]
Doswiadczony projektant systemów informatycznych opartych o technologie Microsoft, Active Directory, rozwiazania pracy grupowej oraz infrastrukture PKI. Prowadzi projekty oraz szkolenia zwiazane z mechanizmami analizy danych, opartymi o hurtownie danych. Przygotowuje wdrozenia zwiazane z mechanizmami Data Mining w systemach biznesowych. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zaawansowanych technologii informatycznych. Obecnie zajmuje sie glównie technologiami baz danych i ich optymalizacja.


Comments (0)

Skip to main content