Webcast: Business Intelligence w SQL Server 2005


Jak wykorzystac funkcje i mozliwosci uslug SQL 2005 do budowy zlozonych modeli analitycznych w srodowisku biznesowym? Zaprezentujemy wykorzystanie uslug Integration Services, Analysis Services OLAP, Analysis Services oraz Data Mining. W czasie tej sesji przedstawimy, jak przy pomocy Business Intelligence Development Studio przygotowac dane do analizy, zbudowac model analityczny, przeanalizowac dane oraz zinterpretowac wyniki. Pokazemy takze kilka nowych mozliwosci SQL 2005, pozwalajacych dostosowac srodowisko projektowe do wlasnych potrzeb.


Prezenter
Tomasz Skurniak
Inzynier systemowy, konsultant oraz Microsoft Certified Trainer [CSS S.A]
Doswiadczony projektant systemów informatycznych opartych o technologie Microsoft, Active Directory, rozwiazania pracy grupowej oraz infrastrukture PKI. Prowadzi projekty oraz szkolenia zwiazane z mechanizmami analizy danych, opartymi o hurtownie danych. Przygotowuje wdrozenia zwiazane z mechanizmami Data Mining w systemach biznesowych. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zaawansowanych technologii informatycznych. Obecnie zajmuje sie glównie technologiami baz danych i ich optymalizacja.


Comments (0)

Skip to main content