Cześć Skrypciarze! Jak uruchomić proces i poczekać, aż zakończy pracę przez zakończeniem skryptu?


Skip to main content