Webcast: Budowa infrastruktury klucza publicznego z wykorzystaniem Microsoft Certificate Lifecycle Manager (CLM)


Niezaleznie od tego czy juz masz infrastrukture certyfikatów, czy
planujesz ja wdrozyc w swoim przedsiebiorstwie, uczestniczac w tej
sesji otrzymasz nowe informacje na temat Microsoft Certificate
Lifecycle Manager, który umozliwi Ci zarzadzanie infrastruktura
certyfikatów - od stacji roboczych, po serwery sieciowe. Podczas sesji
zaprezentujemy podstawowe elementy systemu oraz omówimy takie tematy,
jak: key escrow, integracje z HSM, smart card insurance, projektowanie
policy&workflow.

Prezenter
Piotr Olszewski

Wiceprezes i konsultant [ISCG]
Inzynier
i trener Microsoft. Ponad szesc lat zarzadzal projektami IT i prowadzil
szkolenia (zdobyl tytul najlepszego trenera Microsoft w 2000 r.). Ma na
swoim koncie kilka wdrozen systemów Microsoft w duzych miedzynarodowych
korporacjach i wiele mniejszych wdrozen dla krajowych firm. Obecnie
wspóltworzy zarzad firmy ISCG Sp. z o. o. (Gold Partnera Microsoft) i
udziela sie jako konsultant. Specjalizuje sie w technologiach i
rozwiazaniach z obszaru bezpieczenstwa informacji i systemów - w
analizie ryzyka i ocenie bezpieczenstwa systemów, polityce
bezpieczenstwa, PKI, systemach Firewall, IDS/IPS.

Zobacz webcast

Zobacz pozostale webcasty z MTS
2006

Skip to main content