Webcast: Office System – SharePoint Server 2007 – przegląd funkcjonalności


Sharepoint Server 2007 - rewolucja czy ewolucja? Prezentacja zastosowanych technologii i scenariusze ich wykorzystania. Omówienie technologii wchodzacych w sklad Sharepoint Portal Server: wspólpraca, zarzadzanie zawartoscia, wyszukiwanie, portal, formularze biznesowe, analiza biznesowa danych i odwzorowanie procesów biznesowych.


Prezenter
Jaroslaw Sokolnicki
Partner Technology Specialist IW [Microsoft]
Inzynier systemowy Microsoft od 1999 roku. Zajmuje sie wspólpraca z firmami partnerskimi Microsoft, gdzie jest odpowiedzialny za wsparcie w zakresie zastosowan naszych technologii serwerowych. Wieloletni trener i wdrozeniowiec. Obecnie zajmuje sie technologiami Microsoft Office Systems, takimi jak Exchange, Enterprise Project Management, SharePoint, Live Communications, a takze budowa rozwiazan w zakresie Information Worker.


Comments (0)

Skip to main content