Webcast: SQL Server 2005 dla użytkowników Oracle


Celem sesji bedzie wskazanie uzytkownikom analogii i róznic,
istniejacych miedzy systemami Oracle a systemem Microsoft SQL Server
2005, by uzytkownicy systemów Oracle mogli wykorzystac swoje
umiejetnosci do zarzadzania bazami danych w systemie SQL Server 2005.
Omówione zostana takze mozliwosci wspólpracy tych systemów oraz
mozliwosci migracji baz danych z Oracle do SQL Server.

Prezenter
Pawel Potasinski

Microsoft Certified Trainer [ABC Data]
Zatrudniony
w ABC Data Centrum Edukacyjne od roku 2003, gdzie prowadzi szkolenia
glównie z zakresu administracji i programowania SQL Server 2000/2005
oraz programowania na platformie .NET. Wczesniej od roku 2000 prace
glównie przy projektach aplikacji webowych i serwerach baz danych
(m.in. SQL Server 7.0 i SQL Server 2000). Posiada certyfikaty firmy
Microsoft, m.in.: MCDBA, MCSD, MCITP i MCT.

Comments (0)

Skip to main content