Webcast: Microsoft Windows Vista – User Account Control – idea, możliwości, zastosowanie, najlepsze praktyki


Kontrola Konta Uzytkownika (UAC, User Account Control) to nowy zestaw
funkcji systemu Windows Vista, pomagajacy osiagnac kompromis miedzy
elastycznoscia pracy, mozliwosciami konta administratora a
zabezpieczeniami standardowego konta uzytkownika. Kontrola Konta
Uzytkownika ulatwia wykonywanie specyficznych dzialan w systemie bez
koniecznosci posiadania przez uzytkownika uprawnien administratorskich.
Monituje o sprawdzenie, czy uzytkownik chce wykonac zadania
administracyjne przed ich rozpoczeciem. Pomaga takze w zabezpieczeniu
komputerów przed zlosliwym oprogramowaniem poprzez ograniczenie
korzystania z uprawnien administratora. Podczas tej sesji zostana
przedstawione mozliwosci, sposoby konfiguracji oraz najlepsze praktyki
implementacyjne funkcji Kontroli Konta Uzytkownika.

Prezenter
Zbigniew Grzelak

Microsoft Certified Trainer [Altkom Akademia]
Specjalizacja
techniczna: Bezpieczenstwo systemów i uslug; Systemy pocztowe i pracy
grupowej Exchange i SharePoint Portal Server; Systemy operacyjne -
projektowanie, wdrazanie i migracja; Uslugi katalogowe Active
Directory, uslugi klastrowe i terminalowe – projektowanie i wdrazanie;
Technologie LAN i WAN, Systemy IDS; Systemy monitorujace; Systemy
pocztowe, uslugi klastrowe i terminalowe; Wsparcie ISA Server, Szef
techniczny projektów. Posiadane certyfikaty: Microsoft Certified
Professional, Microsoft Certified Trainer 2005, Microsoft Certified
Systems Administrator 2003, Microsoft Certified Systems Engineer 2003,
Security Microsoft Certified Systems Administrator, Security Microsoft
Certified Systems Engineer, Microsoft Certified Database Administrator.

Comments (0)

Skip to main content