Artykuł: Algorytmy Data Mining


Skuteczne zarzadzanie wiedza w instytucjach administracji panstwowej
wymaga wykorzystania zaawansowanych narzedzi do gromadzenia i
przetwarzania danych, zamiany tych danych w informacje, umieszczania
tych informacji w odpowiednim kontekscie a nastepnie przetwarzania tych
informacji w wiedze, wykorzystywana do analizy istniejacych procesów
biznesowych. Analiza powinna obejmowac fakty, na podstawie których
mozna planowac dlugofalowe strategie biznesowe, wyszukiwac procesy,
które wymagaja przeformulowania oraz tworzyc nowe procesy,
usprawniajace funkcjonowanie instytucji i ludzi zaangazowanych w
realizacje wyznaczonych celów.

Autor
Slawomir Strzykowski (MSP, MCAD, MCSD)
W Microsoft zajmuje
stanowisko w dziale Enterprise Partner Grouop (EPG) ze specjalizacja
App Plat & Dev . Jest odpowiedzialny za sprzedaz rozwiazan dla
sektora publicznego z wykorzystaniem Microsoft SQL Server oraz narzedzi
Business Intelligence. Przygotowuje sie ponadto do obrony pracy
doktorskiej w dyscyplinie informatyka, specjalizacja – sztuczna
inteligencja (algorytmy genetyczne). Czlonek Polskiego Stowarzyszenia
Zarzadzania Wiedza.

Comments (0)

Skip to main content