Microsoft Norge Partnerpriser 2017


Har du ikke fått med deg dette burde du lese gjennom.

ms-norge-partnerpriser-2017

Microsoft Norge kårer hvert år de beste partnerne innenfor våre viktigste satsningsområder. Partnerne velges ut fra et sett med gitte kriterier, som varierer litt i forhold til de ulike prisene, dog er rammeverket det samme. Utvelgelsen foretas av en intern jury ledet av en fagleder/forretningsleder innenfor det aktuelle området. I tillegg til kategoriprisene, deles det ut en overordnet ”Årets Partner” pris.

 

 

 

 

For 2017 prisene har vi gjort følgende endringer:

• Gruppert prisene slik at disse bedre samsvarer med Microsoft ambisjoner og fokusområder.
• For å fremheve viktigheten av digital transformasjon har vi lagt til prisen kalt «Digital Transformasjon».
• Hver av prisene har ulik vekting som går i utregning av «Årets Partner» pris.

Vedlagt presentasjon viser oversikt over partnerpriser og deres kriterier. Microsoft identifiserer hvilke partnere som kvalifiserer til å bli nominert til årets partner, basert på kriteriene på side 2, og underkriterier for hver kategori listet på hver pris oversikt. Nominasjonsprosessen skjer med innspill fra alle relevante personer i Microsoft Norge, inkl. produktsjefer, salgsledere og kundesegmentseiere, i tillegg til ledergruppen i Microsoft Norge. Med jevne mellomrom kan partneransvarlig ha en gjennomgang med sin partner, i forhold til status på prisene. En jury vil i Juni 2017 gå gjennom alle nominasjoner, se på oppfylte kriterier, og innstille en vinner + to finalister i hver kategori. Prisen knyttet til årets partner følger et eget prosess. Utdelingen finner sted på Norsk aften på Microsoft Inspire i Washington, D.C 10 Juli 2017. Microsoft Norge vil informere om årets vinnere og finalister på sosiale medier og nyhetsbrev.

søknadsprosessen gir dere to muligheter for å nominere til en/flere partnerpriser.
1) Videosøknad: Lag en video.
2) Fylle ut søknadskjema som dere finner vedlagt.

Det er viktig at dere tilpasser søknaden slik at dette passer med vedlagte presentasjon med begrunnelser for hver enkelt pris. Husk også datapunkter/fakta per pris. NB! Det er ikke nødvendig å søke på årets partner pris da dette følger en annen prosess. Frist for innsending av søknad/video sendes til meg innen Fredag 2. Juni. Fristen er absolutt, og bidrag etter denne fristen vil ikke taes i betraktning.

Vi gleder oss til å se nomineringene.
Lykke til!


Comments (0)

Skip to main content