MPN Evolution


Dette innlegget er en påminner for de som ikke har fått fornyet sine kompetanser. Frist for å fornye en 'retiring competency' er 30 Oktober. Etter 30 Oktober kommer det spennende endringer i partnerprogrammet MPN der vi fjerner 12 av de 25 kompetanseområdene for å gjøre MPN enklere og mer relevant. Les blogginnlegget av ansvarlig for MPN, Gavriella Shuster. https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/microsoft-partner-network-evolution/

Vedlagt er også presentasjonen fra MPN brief 16 September der det blant annet ble presentert MPN Evolution og endringene som kommer.


Comments (0)

Skip to main content