Microsoft Partner Brief 12 Oktober – Nyheter i Office 365


Tusen takk til alle som deltok på MPN partner brief 12 Oktober.

Agenda omhandlet nyheter i Office 365. Dette var en sesjon som handlet om blant annet nyheter i ny App Launcher, Oppdatering til One-Drive Sync klient, OneDrive for Business IT og mye mer.

Webinar opptaket "nyheter i Office 365 - oktober" finner du her: https://youtu.be/OO6hK0jIdk4

Neste MPN partner brief er 09. November og agenda vil bli satt opp fortløpende.

 Velkommen.


Comments (0)

Skip to main content