Communicate bygger ny kompetanse gjennom Microsoft University


Intervju med Yvonne Garshol, Consultant Manager i Communicate:

 

Hvordan oppleves dagens markedet fra Communicate sitt ståsted?

 

Det går veldig bra om dagen. Vi merker lite til treghetene i markedet, da med tanke på nedgangen i oljebransjen, som sprer seg fra Vestlandet. Som nisjeleverandør har Communicate spesialisert seg på integrasjon og har derfor ikke merket så mye til den generelle nedgangen som preger markedet. Partnerskapet med Microsoft og leveransen av løsninger på Microsoftplattform, som er godt kjente i markedet, gjør at vi står støtt. Communicate er et solid selskap, med gode resultater. Vi er 70 ansatte, av disse er ca. 50 konsulenter, hvor de aller fleste har Microsoftbakgrunn.

 

Digitaliseringen som skjer i arbeidsmarkedet nå gir flere muligheter enn begrensninger. Communicate må selvfølgelig forholde seg til endringene som skjer i markedet – integrasjonsløsningene har endret seg og dermed har vi måttet tenke nytt. Tidligere var fokus på mellomvareløsninger, men med de tekniske endringene så er det nå enda viktigere å ha solid erfaring med programmering, og vi har derfor valgt å rekruttere trainee-kandidater via .net/uviklingssporet til Microsoft University (MSU).

 

Dere har jo for andre året valgt å rekruttere kandidater til utvikling/.net-sporet på MSU, så hva vil du si er verdien av å rekruttere via MSU?

 

MSU leverer kandidater av høy kvalitet. Vi meldte på 3 kandidater til MSU for første gang i 2015, og var veldig fornøyd med kandidatene vi rekrutterte da, så vi velger å fortsette med dette når vi nå skal rekruttere til trainee-programmet for 2016. Ved å rekruttere via MSU får kandidatene en solid grunnmur i .net/utvikling, som de kan bygge videre på. Flere og flere integrasjonsløsninger preges av trender som Cloud, Social, Mobility og API Management, og implementeres ved utvikling i .NET kombinert med ulike Microsoftplattformer som BizTalk Server, SQL Server og Azure med diverse iPaas løsninger. Med grunnlaget fra MSU bygger vi selv videre kompetanse hos kandidatene etter gjennomført kursing. Kandidatene går inn i et trainee-løp hos oss og trenes blant annet i hvordan det er å jobbe som konsulent og spesifikt hvordan de skal jobbe med integrasjon (som er et område mange ikke kjenner fra skolebenken).

 

Vi gjør det vi kan for å få kandidatene raskt ut i arbeid, men vi er nøye med hvilke prosjekter de settes på som første prosjekt. Vi er opptatt av at det skal være en god sammensetning mellom juniorer og seniorer, og at prosjektarbeidet gjennomføres etter beste praksis. Vi ønsker å sikre at det er et godt miljø rundt kandidatene, både for læring og utvikling. De får spennende og viktige oppgaver på prosjektene de er med på, og de opplever eierskap og mestring.

 

For oss gir det også stor verdi å få tilgang til en portal med ferdig screenede kandidater, med profiler og CVer klare. Det er lett å skille kandidatene fra hverandre og finne kandidatene med riktig profil for oss. Dette sparer oss for mye tid. Co-brandingen med Microsoft gir stor drahjelp i forhold til å tiltrekke oss de beste hodene. 

 

Så hvorfor satser dere på nyutdannede?

 

De nyutdannede bidrar med et spesielt engasjement, og har en oppdatert kunnskap på områder som i kombinasjon med seniorer skaper en spennende dynamikk i arbeidet. Dette fører til utvikling og læring for både juniorer og seniorer. Nyutdannede kommer ut i arbeid med en positiv utålmodighet og et engasjement. De er ivrige etter å komme seg ut i arbeid, og har en entusiasme for å lære og å bidra.

 

Vil du anbefale andre å rekruttere via MSU?

 

Ja, absolutt! Som nevnt, så var vi med på dette for første gang i fjor og det var en stor suksess, vi velger derfor å videreføre denne måten å rekruttere på i 2016.

 

 

Du kan lese mer om Communicate sitt traineeprogram her og også intervju med en av deres MSU-kandidater fra kullet 2015 her.

 

For spørsmål om Microsoft University gå inn på vår hjemmeside eller kontakt Maria Hope på a-mahope@microsoft.com

 


Comments (0)

Skip to main content