The transportation industry is transforming… what about you?


This seminar is dedicated to independent software vendors, tech consulting companies and integrators

Tid & sted:
Tirsdag 8. Mars 2016

08:30 -11:00
Thon Conference Universitetsgaten
Universitetsgaten 26, 0162 Oslo
Meld deg på via epost til
a-krmoe@microsoft.com
Dagen før ITS Konferansen, i samarbeid med ITS Norge

Transport- og samferdselssektoren står overfor en periode preget av store endringer, både knyttet til struktur, marked og teknologi. Det tegnes en fremtidsvisjon om et moderne og sømløst transportsystem på tvers av transportmodi, hvor tilgangen på informasjon er tilnærmet ubegrenset.  

For å nå denne visjonen er det nødvendig å omsette enorme datamengder til intelligente løsninger og tjenester for å svare på innbyggeres og næringslivets transportbehov.?Dette kommer til å kreve et sterkere samarbeid mellom ITS-, IKT- og transportaktører. 

På dette seminaret vil vi inspirere, lære og diskutere hvordan vi sammen kan modernisere transportsektoren for å realisere ambisjonene i Nasjonal transportplan.?

Agenda:

08:30 
Microsoft Intelligent Transport - Cindy Mar, CTO, Microsoft Worldwide Public Sector Government (USA) 
Change is coming to transportation, whether we're ready for it or not. You can see it in public sector investment in intelligent streets and digital railways, automakers' focus on next-generation vehicles and smart mobility services, and in the widening recognition that the "data everywhere" world will utterly disrupt the transportation status quo. Microsoft and our partners are playing a major role in making travel safer, more efficient and optimized, and a better experience. Intelligent transport systems and the technology that supports those system are new and evolving to help governments achieve its transport objectives.  
This session will cover: 
- Transportation Trends/Challenges 
- Intelligent Transport scenarios 
- Opportunities and innovation with Microsoft 

09:10
Hvordan skaper IoT og Big Data nye forretningsmodeller innen transportsektoren? Hva gjør Microsoft for å støtte programvarehus? - Arif Shafique er forretningsutvikler i Microsoft Norge og jobber daglig med å koble teknologi og forretningsmodeller sammen. Han vil fortelle om norske suksess-historier.

09:40 
Microsoft cloud - Perception vs. Reality - Ketil Pedersen, Løsningsrådgiver Datasenter/Cloud Microsoft
Hvilke muligheter og begrensninger gir skyteknologi knyttet til lovgivning og regulatoriske krav?

10:10 
La oss endre bransjen sammen! - Pauline Bergan, Transportation industry lead Microsoft Norge, & Trond Hovland, Daglig leder ITS Norge  

10:30 – 11:00 Kaffe og mingling 

 


Comments (0)

Skip to main content