Unik mulighet til å tjene penger på Office 365 og CRM Online!


Microsoft lanserer SMB Sprint to the Finish insentiver for partnere! Fra 1. februar frem til 30. juni 2016, vil du - når du selger Office 365 eller CRMOL- kunne tjene opp til $10K på O365 og $100K på CRMOL.  SMB Sprint to the Finish er designet for å hjelpe deg med å øke antallet nye kunder, og for å få de til å ta i bruk Microsoft Cloud services.

Her finner du opptak av webinar hvor vi går igjennom insentivene og vedlagt finner du mer informasjon.

SMB FY16 H2 Sprint to the Finish! External Partner.pptx


Comments (0)

Skip to main content