Bli med på Microsoft Partner Brief og hør om hvordan du kan selge Microsoft teknologi på en helt ny måteDen andre onsdagen i hver måned fra kl 09:00 – 10:00 arrangerer vi Microsoft Partner Network Brief ved hjelp av Microsoft Lync Online Meeting.

Vi tar opp aktuelle temaer for våre norske partnere, både når det gjelder produkter, løsninger, kampanjer og medlemsskapet i Microsoft Partner Network.
Det vil naturligvis også være anledning til å stille spørsmål.

 

Neste Microsoft partner brief er 11. November fra kl. 09.00-10.00

Dette er agendaen for denne månedens Microsoft partner brief.

Cloud Solution Provider Program- Harald Wiborg Karlsen

Vi går igjennom Cloud Solution Provider Program som gir Microsoftpartnere mulighet til å selge Microsofts skyprodukter sammen med egne løsninger og tjenester på en helt ny og enklere måte.

Microsoft University- Maria Hope

Microsoft University er Microsofts eget rekrutterings- og kursprogram for Microsoftpartnere. Vi samarbeider med våre partnere for å tiltrekke oss bransjens beste «nye» hoder. I denne sesjonen får du innblikk i mulighetene Microsoft University kan tilby.

Legg til i kalenderen

 

 


Comments (0)

Skip to main content