Azure Web Conferense – Lær hvordan du kan bygge applikasjoner med Azure App Services.Azure App Service gjør det enklere for utviklere og løsningsarkitekter å bygge skreddersydde apper. Ved å samle Azure Websites, Azure Mobile Services, Azure BizTalk Services og Notification hubs i en og same tjeneste, slipper man å bygge sine løsninger på tvers av plattformer.

Ønsker du å vite mer om hvordan slike apper kan bygges internt eller på vegne av kunde/parnter?  I to ulike web-konferanser vil vi gi deg et detaljert bilde av tilgjengelighet og verktøy du som utvikler kan bruke i Azure App Service. Web-konferansen vil også ta for seg prising av tjenesten, og ulike salgsscenarier du som forhandler kan møte.

Hver konferanse tilbys live på to ulike tidspunkt, og instruktør vil her gjennomgå den samme tematikken.

Enterprise Apps on Azure App Service
May 28th 5:00 PM (Pacific)
May 29th 8:00 AM (Pacific)

Selling Enterprise Web and Mobile Apps with the New Azure App Service
June 16th 5:00 PM (Pacific)
June 17th 8:00 AM (Pacific)

Meld deg på web-konferansene her


Comments (0)

Skip to main content