Velkommen til Partner Marketing Community frokostseminar


  

Utnytter dere virkelig markedsføring som strategisk ressurs for vekst?

Torsdag 4. juni kommer Bendik M. Samuelsen, professor og leder av institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI til Microsoft for å gi råd om hvordan vi kan endre fokus og gi verdiskapning.  

Tradisjonelt har markedsføring vært forbundet med virkemiddelbruk, og i manges øyne er markedsføring = reklame. Men med den digitale revolusjon har svært mange forhold i markeder endret seg, så må også markedsføring.

I sitt foredrag vil Bendik M. Samuelsen gi tips og råd om hvordan man kan endre fokus fra 4 P’er til verdiskaping i en verden hvor vi overdynges med informasjon, og hvor interne og eksterne interessenter er dårlig utstyrt til å behandle all denne informasjonen.

Arrangementet er kostnadsfritt.

 

Agenda

08.30   Registrering og kaffe

09.00   Velkommen

09.05   Markedsføring: fra 4P’er til strategisk ressurs

Markedsføring dreier seg helt grunnleggende om å bidra til  virksomhetens verdiskaping, og dette betyr i praksis at markedsføring dreier seg om tre hovedoppgaver: overvåke markeder for å identifisere vekstmuligheter, organisere på tvers av virksomheten for å skape verdi, og til slutt levere verdi for interessenter i markedet. Vi må altså endre «mindsettet» til å bli reelt kundesentrisk – men hva er det, og hvordan gjør man det?
Foredragsholder: Bendik Samuelsen, BI

10.10   Pause

10.20   Markedsføring: fra 4P’er til strategisk ressurs – fortsetter

11.00   Pause

11.10   Gjennomgang av Partner Marketing Center og PinPoint

Etter ønske fra partnerne vil Cathrine Golf vise hvordan du kan profilere

din bedrift gjennom Markedsplassen PinPoint, og hva slags

markedsmateriale som er tilgjengelig på Partner Marketing Center.

11.30  Slutt

 

Meld deg på her


Comments (0)

Skip to main content