Atea Norge har status som Norges første Gold Cloud Produktivity Competency


Microsoft gratulerer Atea Norge med Norges første Gold Cloud Produktivity Competency.

Status som Microsoft Cloud Competency partner er et bevis på at bedriften har investert i den nyeste kompetansen innen Microsoft sine nettsky-tjenester.  Som kunde er det betryggende å vite at partner har den mest oppdaterte kunnskapen og kompetansen innen denne teknologien.

Atea Norge har gjort denne investeringen og tatt åtte Office 365 eksamener i tillegg til å levere dokumentasjon på mange fornøyde kunde slik at de kan få status som Gold Cloud Productivity partner. De er den første partneren som har oppnådd Gold Office 365 Gold status i Norge. Dette betyr at Atea Norge sine konsulenter har både oppdatert kompetanse i tillegg til dyp forståelse av Office 365.

 

 

 

 

 

 

 


Comments (0)

Skip to main content