Gratis tekniske kurs hos Glasspaper-Førstemann til mølla!Kjære partner,

I samarbeid med Glasspaper arrangerer vi en rekke tekniske kurs for våre partnere- helt gratis!

Denne kursserien tar for seg mulighetene med Windows Server 2012 R2, Windows 8,1, Office 365, Azure og Power BI for SMB. Med teori, demonstrasjoner og hands-on labs vil denne kursserien belyse ulike scenarier i SMB-markedet. 30-dagers tilgang til lab-miljøet er inkludert. NB! Kursene er uavhengige, og du kan selv plukke de kursene som er mest relevante.

Microsoft Azure for små-og mellomstore bedrifter (Oslo 17. mars/Trondheim 19. mars)  

Mengden av data som flyttes til nettskyen eksploderer. I følge IDC vil nettskytjenester frem til 2016 vokse 5 ganger fortere enn annen IT-industri. Denne veksten gir enorme muligheter for de som ønsker å tjene penger og vokse ved å levere nettskytjenester gjennom plattformen Microsoft Azure.Dette kurset vil gi en innføring i løsninger som back-up, lagring, utrulling av virtuelle maskiner/nettverk og Azure AD.

Agenda:

Module 1: Azure Backup, Storage and Web sites  

Module 2: Azure Virtual Machine Networks  

Module 3: Azure Virtual Machine Workloads  

Module 4: Planning and Deploying Workloads to Azure  

Module 5: Azure Active Directory, Azure AD Connect 

 

Meld deg på kurset i Oslo her


 

Migrering til Windows Server 2012 (10.mars) 

I juli 2015 når Windows Server 2003 "end of support." Dette innebærer at teknisk support, software updates og betalingsløsninger opphører.
For at dere skal kunne møte disse utfordringene og se mulighetene med nye servere i SMB-markedet, inviterer vi til kurs om migrasjon fra Windows server 2003/2008. Kurset vil gi en innføring i virtuell infrastruktur, Active Directory og muligheter for infrastruktur og lagring i Azure.

Agenda:

Module 1: Server Virtualization with Windows Server 2012 and Hyper-V 

Module 2: Modernizing Legacy Infrastructure and Applications 

Module 3: Active Directory Domain Services Improvements and Migration Procedures 

Module 4: Using Microsoft Azure to Grow Infrastructure 

Module 5: Implementing Cost-Effective Storage   

Meld deg på kurset her

Migrering til SQL Server 2014 (11. mars) 

SQL server 2005 når "end of support" i april 2016. Dette innebærer at teknisk support, software updates og betalingstjenester opphører.
For at dere skal kunne møte disse utfordringene, og samtidig se mulighetene med nye SQL-servere i SMB-markedet, inviterer vi til kurset "Migrering til SQL Server 2014." I dette kurset vil du lære om Windows 8.1 og metoder for utrulling av O365. Kurset vil gi en grundig gjennomgang av SQL 2014 og muligheter for å integrere Azure med VMs og DBaaS.

Agenda:

Module 1: Planning a Windows 8.1 Deployment 

Module 2: Windows 8.1 Deployment Tools 

Module 3: Office 365 Fast Track Deployment 

Module 4: SQL Server 2014 Data Platform 

Module 5: SQL Server in Microsoft Azure with VMs and DBaaS

Meld deg på kurset her

Data- og informasjonssikkerhet i nettskyen (12.mars)

En av de største utfordringene med nettsky-tjenester omhandler data-og informasjonssikkerhet. Mange i markedet er usikre på dette, og mye tyder på at økt kunnskap vil ha en positiv effekt på bruk og salg av nettskytjenester.

I dette kurset vil du få viktig kunnskap om data - og informasjonssikkerhet i SMB-markedet. Kurset tar for seg Azure Backup og sikkerhetsløsninger i Windows 8.1. Videre vil du få innblikk i Windows Server 2012 R2, og hvordan du kan bygge en sikkerhetspolicy med Security Configuration Wizard og Security Compliance Manager (SCM).Kurset vil også ta for seg gjenoppretting av data for Windows Server 2012 R2 og SQL-server 2014.

Agenda:

Module 1: Microsoft Azure Backup  

Module 2: Windows 8.1 security features 

Module 3: Improving Windows Server 2012 security 

Module 4: Improving Recoverability with Windows Server 2012 R2 

Module 5: Improving Recoverability with SQL Server 2014

 

Meld deg på kurset her


 

Mobilitet med Windows Intune (13. mars) 

Mobilitet utgjør en stadig viktigere faktor for effektivisering. Med nettskyen er det ikke behov for investeringer i maskinvare, og dette åpner nye muligheter for aktører i SMB-markedet.

I dette kurset vil du lære hvordan du kan tilpasse applikasjoner med Windows Intune. Videre vil kurset ta for seg Microsoft Virtual Desktop Infrastructure (VDI) og Remote Desktop Services (RDS) for WIndows Server 2012 R2, med den hensikt å øke kontroll og tilgang til data. Kurset tar også for seg Azure Virtual Networks, Azure AD og DirSync for en hybrid arkitektur på tvers av enheter. Avslutningsvis vil du lære om migrasjon av e-mail til O365.

Agenda:

Module 1: Mobile Device Management with Microsoft Intune 

Module 2: Remote Desktop Services and VDI 

Module 3: Deploying Microsoft Azure virtual networks (VNets) and workloads 

Module 4: Microsoft Azure Active Directory and directory synchronization (DirSync) 

Module 5: Office 365 Mail Migrations 

Meld deg på kurset her

Praktisk informasjon:

  • Sted: Glasspaper, Brynsveien 12, 0667 Oslo
  • Tid: 09.00-16.30
  • Kurstype: Teknisk (300) for SMB
  • Målgruppe: nye og eksisterende konsulenter både med og uten praktisk erfaring med server og nettsky-teknologi fra Microsoft.
  • Pris: Gratis

Opplever du problemer med å melde deg på?

Da kan du melde deg på manuelt ved å sende en mail til  a-erwige@microsoft.com


Comments (0)

Skip to main content