Azure Bootcamp


Analyseselskapene skriver at Public Cloud får sitt endelige globale gjennombrudd i 2015. I Norge er vi kommet langt i utviklingen og kan allerede nå si at vi er gjennom første fase i adopsjonen av den offentlige skyen. Gjennom dagen vil vi vise hvordan du som partner kan utnytte og få suksess med Microsoft Azure i din tjenesteleveranse. Du kan delta på salgs- eller teknisk spor, enten på Clarion Hotell eller via Lync. Velkommen til en spennende dag tirsdag 24. februar med Microsoft Azure, på Clarion Hotel Royal Christiania!

Agenda Salgsspor

 • 08:30-09:00 Registrering

 • 09.05-09.30  ‘Cloud First, Mobility First’ hva betyr dette for Microsoft og partnerne
  Foredragsholder: Petter Merok (Direktør for Cloud & Enterprise)

 • 09.30-10.15  Microsofts skyplattform – Hva, hvorfor, hvordan
  I denne sesjonen starter vi på å se på de grunnleggende elementene i Microsoft Azure. Hva er egentlig nettsky og hvordan posisjonerer vi det til våre kunder. Vi ser også på de mest spennende funksjonene som kan gi verdi til kundene, samt slår hull på noen myter som ofte fungerer som blokkere for salg. 
  Foredragsholder: Anders Borchsenius (Løsningsrådgiver Microsoft Azure)

 • 10.15-10.30 Pause  

 • 10.30-11.00  Nettskyens gjennombrudd, hva er mulighetene med Azure for meg som partner 
  I denne sesjonen ser vi på hvordan Puclic Cloud markedet beveger seg fremover og hvordan partneres forretning og konsepter modnes med dette. Videre ser vi på hvilke muligheter man har som partner ved å ta i bruk Microsoft Azure på ulike områder. 
  Foredragsholder: Geir Morten Allum (Business Development Microsoft Azure) 

 • 11.00-12.00  Lunsj 

 • 12.00-12.40  Hvilke kostnader gjemmer seg i en Azure-løsning 
  Azure har mange priser og tjenestene prises på ulike måter. Noe som kan virke utfordrende ved første øyekast. Vi går igjennom prismodeller, avtaler og hvordan man priser en løsning. Videre ser vi på ulike verktøy som er tilgjengelig for å hjelpe med å sette sammen et kostnadsbilde til ulike scenarioer. 
  Foredragsholder: Geir Morten Allum 

 • 12.40-13.10  Kundecase - eksempler fra den virkelige verden 

 • 13.10-13.30 - Pause 

 • 13.30-14.30   Vi ser på interessante scenarier
  Som flytting av apllikasjoner til skyen, back til Azure, RemoteApp fra Azure etc.  
  Foredragsholder: Marius Sandbu (MVP Microsoft Azure) 

 • 14.30-15.00  Enterprise Mobility Suite sikrer bedriften - perfekt for alle som selger Office 365 
  Enterprise Mobility Suite (EMS) lanseres nå for salg via Open-avtaler. EMS sikrer bedriftene i en mobil hverdag og er perfekt i kombinasjon med Office 365 og for alle typer Device-plattformer. Vi ser på innholdet i EMS og hvordan dette sikrer kundene i en mobil hverdag. 
  Foredragsholder: Morten Stange Bye (Produktsjef Microsoft Azure) 

Meld deg på Salgssporet på Clarion Hotel her

Ikke anledning til å stille opp på slagssporet? Delta via Lync her
 

Agenda Teknisk spor

Hvem har utbytte av denne samlingen og hvilke forhåndskunnskap forventes?

Tekniske konsulenter som allerede har gjort seg kjent med Azure, men som ønsker teknisk kompetanseløft for å kunne gjøre den første leveransen. Bør ha kjennskap til Active Directory for godt utbytte av gjennomgangen av Hybrid Identitetshåndtering.

08.30 Oppmøte

Moduler:

 • Modul 1: Introduksjon til Azure

 • Modul 2: Infrastruktur i Azure (Virtuelle nettverk)

 • Modul 3: Azure Backup

 • Modul 4: Azure AD

 • Modul 5: Azure AD/Virtuelle nettverk- Integrasjon med on-premise miljøer

Meld deg på teksnisk spor på Clarion Hotel her

Ikke anledning til å stille opp på teknisk spor? Delta via Lync her

                                                                                                          

 

 


Comments (2)

 1. Cloud says:

  Påmeldingslinken fungerer ikke.

 2. Ina Henneli says:

  Hei,
  Har du prøvd å logge deg inn med din Live-id?
  Hvis du ikke får meldt deg på, så send meg en e-post med ønsket spor og din MPN-ID til a-inhenn@microsoft.com

Skip to main content