Bli med på Microsoft Azure Lync open hour kl. 11.00 i dag.Det er nå 2 timer til Azure "open hour"! Ta med deg kaffekoppen og bli med på dette Lync-møtet hvor du kan stille spørsmål direkte til produktsjefene i Microsoft og teknisk ekspert Marius Sandbu fra Commaxx

Se vedlegg for mer informasjon og Lync- invitasjon.

Bli med på Azure open hour sesjon! .msg


Comments (0)

Skip to main content