Datacenter & Management – Teknisk kurs


I dagens IT-bransje ser man en utvikling i retning av hybride nettsky-løsninger. Dette betyr at teknisk kompetanse på tilpasning og administrasjon av datasentre vil bli etterspurt i markedet. 

DataCenter og Management er en 3-dagers teknisk bootcamp som tar for seg utviklingsmulighetene for tradisjonelle datasentre. Hovedtemaet for de to første dagene  vil være konfigurering av datasentre med fokus på både on-premise-tjenester og hosting i private og offentlige nettskyer.  Dag 3 går i dybden på Microsoft Azure Pack (IaaS), og ser på hvordan man på vegne av en kunde kan bygge et datacenter med applikasjonstjenester og en kost-effektiv infrastruktur. For å belyse disse temaene vil bootcampen ta i bruk de siste mulighetene med Windows Server 2012 RS og System Center 2012 R2. Kursmodulene har ellers en hands-on lab for å gi deltakerne en praktisk innføring i temaene.

Målgruppen for kurset er IT- Arkitekter, Pre-sales ingeniører, systemutviklere og konsulenter.

Agenda Dag 1

8:30 - 9:00 Oppstart

9:00 - 9:30 Introduksjon – Hva er nytt med Cloud OS 

9:30 - 10:15 Introduksjon til Hyper-V

10:15 - 11:30 Host konfigurasjon/Virtual Machine konfigurasjon med Hyper-V

11:00 - 12:00 StorSimple- Et overblikk 

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:00 Clustering & Resiliency med Hyper-V 

13:00 - 15:00 Virtual Machine Mobility med Hyper-V 

15:00 - 15:15 Pause

15:15 - 16:15 Virtual Machine Replication og Protection

16:15 – 17:00 Virtualisering av nettverk

 

Agenda Dag 2

8:00 - 8:15 Repetisjon av dag 1

8:15- 10:00 Virtuelle maskiner & Service Templates

10:00- 10:15 Pause

10:15 - 12:00 Private Clouds & brukerroller

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:00 SC 2012 SP1 Datacenter Components VMware Management, integrasjon & migrasjon

14:00 - 14:15 Pause

14:15 - 14:45 Virtualisering med Hybrid Cloud

14:45 - 15:45 Microsoft Business Continuity

15:45 – 17:00 Virtualisering av Microsoft Workloads

16:45 - 17:15 VMware Management, integrasjon & migrasjon

 

Agenda Dag 3

8:30 - 9:00 Oppstart

9:00 - 9:30 Introduksjon til Windows Azure Pack

9:30 - 10:15 Installasjon og konfigurasjon av Windows Azure Pack

10:15 - 11:30 Integrasjon av ulike materialer med Windows Azure Pack

11:00 - 12:00 Leveranse av Self-Service med Windows Azure Pack

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:00 Service Management Automation med Windows Azure Pack

13:00 - 15:00 Utvid tredjeparts-tjenester med Windows Azure Pack

15:00 - 15:15 Pause

15:15 - 17:00 Utvid perspektiver knyttet til utleie av Windows Azure Pack

 

Praktisk informasjon:

Dato: 25.-27. februar

Tid: 09.00-17.00

Sted: Global Knowledge, Grenseveien 97, 0663 Oslo

Pris: 5000NOK

Påmelding: Meld deg på herComments (0)

Skip to main content