Yammer integrasjonerFlere og flere kunder ønsker å ta i bruk Yammer, og vi har fått noen spørsmål fra partnere om hvordan man setter opp Yammer og integrerer med Single Sign On, Directory Sync og SharePoint. Dette står godt beskrevet her.


Comments (0)

Skip to main content