Hvordan øke salget av nettskybaserte tjenester?
Get ready for Business As A Service!

Bli med på en 3-timers trening for å finne ut hvordan man lykkes med «Cloud Computing» i nettskyen.
Som partner i dagens programvareindustri, har man hørt mange lovord om nettskyen og fordelene dette gir. I markedet er det mange som allerede har tatt i bruk nettskyen, mens andre er helt i startfasen. Uansett hvor i prosessen man er, vil denne halvdags treningen gjøre deg bedre rustet til å møte utfordringene med nettskyen. Hensikten med kurset er å hjelpe deg til å forstå og utvikle forretningsmodeller for ditt marked, og ikke minst støtte din inntreden i et sterkt voksende nettsky-marked.

Treningen tar videre for seg hvilke scenarioer som er relevante for Microsoft Azure og hvordan posisjonere disse overfor kundene.

Mye av materialet vi går gjennom er basert på erfaringer fra 120 partnere som allerede har satset på nettskyen

 

Hvem bør delta?

  • Salgsledere, forretningsutviklere og beslutningstagere i din bedrift.

  • Fokus er rettet mot Systems Integratorer, med dette er også relevant for hostere, forhandlere og applikasjonsutviklere.

 

Agenda

0800-0830  Frokost og registering

0830-0900  Microsoft strategi og prioriteter
Microsoft har endret sin innovasjonstakt og er i ferd med å transformere mye av forretningen mot nettskyen. Vi ser på hvor dette ligger i dag og hvordan dette påvirker dere som partner Salgsledere, forretningsutviklere og beslutningstagere i din bedrift.

0900-0930  Nettskyens gjennombrudd
– Forstå muligheten - Hvordan modnes partners forretning og konsepter med markedet.  En oversikt over mulighetene i markedet, trenger, fordeler og risiko i forbindelse med transisjonen noen partnere må igjennom, hva må en kunde igjennom og hvilke innvirkninger har dette på en System Integrator's forretning.

0930-0945  Pause

0945-1015   Identifisering av potensielle kunder gjennom få forstå deres kjøpsadferd.  En gjennomgang om hvordan profilere kunden basert på deres kjøpsmønster, hva er de viktigste karakteristikker på kunder i de forskjellige steg i prosessen å ta til seg ny teknologi og hvordan identifiserer man sin første kunde.

1015-1040  Lead is King – Generering av ‘leads’ på en tradisjonell og en ikke-tradisjonell måte.  Tradisjonell markedsførings mister oppmerksomheten til kundene på grunn av at kundene har lært seg å ignorere den. Dagens kunder starter med å lese seg godt opp før de tar første kontakt med leverandør. Hva er noen av de nye taktikkene for å fôre din potensielle kunde med god og detaljert informasjon? Hvordan blir en del av informasjonen kunden tar til seg?

1040-1130  Salg av Microsoft Azure prosjekter
Vi tar en gjennomgang av de mest vanlige scenarioer for Microsoft Azure og hvordan man posisjonerer disse til kundene. Det avsluttes med å gå igjennom ulike tilbud og programmer en partner kan benytte seg av i salgsprosessen.

1130     Slutt

 

Sted, tid og dato

 

Microsoft Norge,
Lysaker Torg 45.

25. november 2014,
fra 08:00-11:30

 

Påmelding her.

 

Spørsmål?

Vennligst sendt email ragnaf@microsoft.com


Comments (0)

Skip to main content