Bli med på Microsoft Partner Network Brief 12. november


Den andre onsdagen i hver måned fra kl 09:00 – 10:00 arrangerer vi Microsoft Partner Network Brief ved hjelp av Microsoft Lync Online Meeting.

Vi tar opp aktuelle temaer for våre norske partnere, både når det gjelder produkter, løsninger, kampanjer og medlemsskapet i Microsoft Partner Network.
Det vil naturligvis også være anledning til å stille spørsmål.

 

Neste MPN Brief: 12. November fra kl. 09:00-10:00.

Nettskyens gjennombrudd – forstå muligheten. Geir Morten Allum- Microsoft Azure ekspert

Hvordan modnes partners forretning og konsepter med markedet.

Fullstendig agenda oppdateres fortløpende.

Legg til i kalenderen


Comments (0)

Skip to main content