September BI går nye veier 

Tenker nytt og utradisjonelt ved rekruttering  

Øyvind Stige, Daglig leder

 

Hva synes du om markedet generelt i disse dager?

Markedet er veldig bra om dagen. Det er økende interesse rundt BI og særlig bruk av Excel og Power BI som verktøy. Skytjenestene gjør at markedet vokser raskere og er med på å dra lasset, spesielt hos mellomstore bedrifter. Med skytjenester er det mye enklere å få tilgang til teknologien, og små – og mellomstore bedrifter slipper mye av risikoen ved etablering. Det bidrar til mer fokus på innhold og sluttbrukere. I takt med markedet, vokser også September BI. Vi er åtte ansatte, og øker staben til 10 ved å ansette to Microsoft University kandidater. I tillegg søker vi flere seniorkonsulenter med kompetanse innenfor varehandel og Microsoft BI.

  

Hvorfor valgt dere å rekruttere gjennom Microsoft University?

MSU gir et godt grunnlag å rekruttere fra. Her finner du pre-kvalifiserte personer som har gjennomgått screening og førstegangsintervju, og de har interesse for Microsoft teknologi og de fagområdene vi ser etter. Å hente kandidater til intervju var en enkel prosess. MSU har en oversiktlig CV bank hvor kandidatene er delt inn i ulike spor, etter hva de selv ønsker å jobbe med. Alle kandidater ligger inne med oppdaterte dokumenter som CV, karakterutskrifter, referat fra førstegangsintervju og eventuelle attester. For å skape engasjement rundt ansettelsene via MSU internt hos oss, fikk alle ansatte være med å bestemme hvem vi skulle ta inn til intervju, og to av oss var med under intervjurundene. Vi skulle i utgangspunktet kun ansette èn deltaker, men stod igjen med to meget bra kandidater som virkelig brenner for det vi driver med - det gjorde at vi valgte å ansette begge.

En annen vesentlig grunn til at vi ble med på MSU er det faktum at det ikke skapes noe nytt når seniorkonsulenter bytter arbeidssted. Det er helt naturlig at seniorer bytter arbeidssted etter en stund, men det bidrar ikke til å utvide kompetansen og antall konsulenter i bransjen. Vi i September BI ønsker å være en bidragsyter til nytt blod i bransjen og skape en større resurspool innenfor Microsoft BI, spesielt  med kompetanse innenfor varehandel. Problemet i dag er at enkelte hoder kjøpes dyrt av de store selskapene. Til syvende og sist er det kunden som blir skadelidende fordi timeprisene blir høye. Dette er en modell vi ikke ønsker å bidra til. Microsoft University som tiltak bidrar til å få inn ny kompetanse i kanalen. Grundig opplæring av kandidatene gjennom seks uker intensiv kursing gjør at de kommer til oss med en grunnleggende BI kompetanse som vi kan bygge videre på. Det faktum at de også har to sertifiseringer etter endt opplæring er helt vesentlig både for oss og våre kunder.  Vi har kommunisert til våre kandidater at det kreves en betydelig innsats under opplæringen, og vi har valgt å gi de en gulrot i form av økt lønn når de består sertifiseringene.  

 

Hvordan tar dere imot Microsoft University kandidater etter endt opplæring?

Det er selvfølgelig viktig å innrullere nyansatte i bedriften og de vil få intern opplæring utover MSU. Etter at de har fått intern opplæring vil de få være med å bidra direkte i prosjekter. De vil få en senior konsulent som fadder, og vi vil fase de inn slik at de kan bli selvstendige konsulenter på sikt. Vi er spesialiserte og jobber med store handelsbedrifter og butikk kjeder, og våre konsulentene bruker mye tid på dialog med kunden. Dette vil vi også våre MSU ansatte være med på. Vi jobber tett med kunden for å bli kjent slik at vi deretter å kan tilpasse løsningen ut i fra hva som gir verdi for kunden. Vi ser at kunden etterspør en partner som forstår forretningen de har, og hvordan teknologien kan hjelpe de å drive mer lønnsomt. Disse konsulentegenskapene får de lære gjennom aktivt å delta sammen med seniorkonsulenter ute hos kunden. Å sette en nyansatt på et prosjekt med en seniorkonsulent som tar ansvaret for det som leveres og produseres  er vinn – vinn situasjon for både oss og kunden. For kundene våre er egentlig teknologien underordnet - det er vår oppgave å hjelpe kunden med teknologien på en enkel og kostnadseffektiv måte som gir økt verdi for kunden i form av det som er deres kjerneområder.

 

Vil du anbefale MSU til andre partnere?

Jeg vil trygt anbefale denne rekrutteringsprosessen og det gode samarbeidet med Microsoft University. Dersom vi skal ansette neste år vil MSU være et helt naturlig valg for oss.    

 

 

 


Comments (0)

Skip to main content