MPN partner brief juni- presentasjon


Hei,

Takk for oppmøte på MPN partner brief onsdag 11. juni.

På MPN partner briefen snakket Partner Sales Lead, Jan Opseth Kiese om Azure, Surface og Office 365. Han presenterte forskjellige Azure scenarior som kan passe til dere partnere i forskjellige segmenter. I tillegg ga MPN Program Manager, Cathrine Golf en oppdatering på årets partnerkonferanse, WPC. Er dette temaer som er av interesse se vedlagt presentasjon. Har du spørsmål ta gjerne kontakt med Cathrine Golf, a-cagolf@microsoft.com.

MPN partner brief juni 2014.pptx


Comments (0)

Skip to main content