Øk din komeptanse om Microsoft System Center 2012 R2- bli med på webinar 

Denne våren tilbyr vi en spennende serie av 8 webinarer på Microsoft System Center 2012 R2 rettet mot partnere og sluttkunder

Microsoft Technology User Group (MTUG) ble etablert i mars 2010 som en non-profit paraplyorganisasjon for brukergrupper i Norge med fokus på Microsoft-teknologi. Formålet med brukergruppene er kompetanseoverføring og nettverksbygging mellom IT Pro’er. En av de viktigeste aktivitetene i MTUG er fagmøter med foredrag med aktuelle temaer for dagens IT-pro’er og diskuterer typiske problemstillinger og erfaring. Denne våren introduserer vi en serie av 8 webinarer som Microsoft Technology User Group community gjennomfører i samarbeid med Microsoft 3.april – 5.mai

 

Webinarer dekker fagområdet Microsoft System Center 2012 R2:

Vel møtt!


Comments (0)

Skip to main content