Bli med på Dagens kontor: Innsikt gir økt lønnsomhet


 

Innsikt gir økt lønnsomhet

Velkommen til seminar -26.november kl. 08.15-14.30.

Det moderne arbeidslivet er preget av større informasjonsmengder, krav om tilgjengelighet og effektivitet. Enten du jobber med økonomi, finans eller analyse tar det ofte tid å få oversikt over data fra ulike kilder. Utfordringene kommer når informasjon skal hentes fra manuelle prosesser, eksterne kilder, fra forskjellige systemer og fra systemer som ikke snakker sammen. 

Med løsninger som er tilrettelagt, automatisert og skreddersydd blir store datamengder til informasjon og innsikt som gir riktig beslutningsgrunnlag og lønnsomhet

På seminaret får du blant annet vite mer om hvordan du kan automatisere innsamling av data for økt effektivitet og bedre beslutninger. Storebrand og Husbanken deler sine erfaringer. Microsofts egen økonomiavdeling viser også hvordan de bruker visualiseringsverktøy for å sette sammen analyser for rett beslutningsgrunnlag som sparer organisasjonen for store summer hvert år.

 

Spre dette til dine kunder som jobber med finans, økonomi eller analyse. Seminarene er satt opp for kunder, men er også relevant for partnere. Blir det fullt må partnere vike for kundeplasser  - men dere kan sikre plass ved å ha med 3 kunder.

 

Vel møtt!

 


Comments (0)

Skip to main content