Fleksibelt arbeidsliv- fra krav til muligheter – webinarserie for kunder


Hold av fredager fra 1/11-13/12 kl 09:00-10:00

Flere og flere virksomheter møter økende krav om et mer fleksibelt arbeidsliv. Det trenger ikke være en motsetning mellom økte krav og behovene for lønnsomhet, sikkerhet og tilhørighet. Det handler nå i stor grad om teknologi som ivaretar både arbeidstakers og arbeidsgivers behov, og som sikrer motivasjon og effektivitet.

På våre webinarer kan du lære mer om sikre og effektive løsninger som gjør at både du og virksomheten kan benytte seg av mulighetene som ligger i det fleksible arbeidslivet og maksimalt utnytte den teknologien som allerede eksisterer.

 

Tematikk (oppstart 1/11)

  • Digitale trender i arbeidslivet - fra krav til muligheter
  • Jobb fra hvor som helst (Office 365, SharePoint, dokumenthåndtering med mer)
  • Innsikt og analyse av data (Power BI/Office 365)
  • Visualisering og prosjektledelse fra hvor som helst (Office 365, Project & Visio)
  • Samhandlingsløsninger i en mobil hverdag (Lync & Lync room systems)
  • Interne samhandlingsløsninger (Enterprise Social & Yammer)
  • Ny funksjonalitet og ny arbeidshverdag med Surface, Windows 8.1 og Apps 

 

Spre dette til dine kunder. Webinarene er satt opp for kunder, men er også relevant for dere partnere.

 

Klikk her for mer informasjon og påmelding


Comments (0)

Skip to main content