Referat fra MPN-brief september


Hei alle sammen.

Takk for et bra møte med mange deltakere.

I dag ga Olav Raaen oss en oppdatering på Office 365 og de spennende forandringene som har skjedd den siste tiden. Deretter snakket Denise om Microsoft University og hvilke muligheter dere partnere har til å skaffe dere nyutdannede studenter som er ferdig opplært innenfor den nyeste Microsoft teknologien.

Susanne og Christina ga oss et innblikk i eventene, insentivene og tilbudene Microsoft tilbyr nå i høst til partnere. Du kan blant annet være med på Muligheter, Microsoft sitt største bransje-treff 17. oktober. Sessjonene vil blant annet handle om produkter, Microsoft Partner Network, samt keynotes som vil inspirere.  Det er også mulig å bli med på Microsoft dagene, hvor vi reiser rundt i landet og kan snakke med akkurat deg.

Tilslutt informerte Cathrine om forandringene som skjer i Microsoft partner network. Over sommeren er det kommet flere forandringer angående sertifiseringer og kompetanser. Disse kan du få informasjon om ved å laste ned guiden som er referert til i presentasjonen som er vedlagt.

Sosiale medier er nå en kanal som vi fokuserer på. Partner Facebook og blogg har oppdaterte nyheter og informasjon om eventer og opplæring. Så gå inn på siden og «like» og abonner. Vi håper å se deg der.

Registreringen til Microsoft partner brief vil bli flyttet hit. Her får du enklere tilgang til informasjon, agenda og materiale. Denne linken er live 13.09.13.

Takk for i dag, vi håper du deltar 9. oktober.

Presentasjon MPN brief september.pptx


Comments (0)

Skip to main content