Tilfredshetsundersøkelse – hjelp oss å bli bedre


 

 

 

Tilfredshetsundersøkelse - hjelp oss å bli bedre

Microsoft Norge er svært opptatt av å ha fornøyde partnere. For at vi skal kunne bistå norske kunder er vi avhengig av gode og lojale partnere, og at de partnere som ønsker å satse på Microsoft teknologi, får den oppfølgingen de trenger fra oss som leverandør.

Nå kan du hjelpe oss, ved å svare på undersøkelsen du i løpet av 4. mars – 12. april vil motta via e-post.  Svarer du med navn, vil vi også personlig følge opp eventuelle kommentarer og spørsmål. Fortell oss hva vi gjør bra, og hvor vi skal legge innsatsen.

På forhånd takk for din deltagelse og verdifulle tilbakemelding. Vi forsikrer deg om at innspillene dine vil bli brukt i vårt videre arbeid.

Med vennlig hilsen
Dagfinn Ringås, direktør bedriftsmarkedet & partner, Microsoft Norge AS

Dersom du benytter et søppelpostfilter ber vi om at du tilpasser innstillingene slik at du kan motta e-post fra feedback@e-mail.microsoft.com.


Microsoft er opptatt av å beskytte dine personlige opplysninger. Her kan du lese vår Personvernerklæring på nett.

 

 

Ønsker du å reservere deg fra å delta i undersøkelsen, send en e-post til grsopout@microsoft.com. Vi må ha reservasjons-eposten innen 28. februar 2013 for å kunne blokkere invitasjonen til å delta i undersøkelsen. Ønsker du å reservere deg mot lignende undersøkelser fremover, send en e-post til grsdnc@microsoft.com.   


Comments (0)

Skip to main content