Nytt Licensing Grunnkurs, 23. januar


Vi har satt opp en ny runde med grunnkurset i januar.

Hva: Kurset er en grunnleggende innføring i Microsoft produkter og lisenser. Dette er en generell gjennomgang, og vil ikke gå i dybden på de spesifikke temaer.

For hvem: Kurset passer for alle som ønsker en innføring eller oppfrisking i kunnskapen rundt lisenser.

Når: 23. januar, 08.30-15.30

Sted: Microsoft Norge AS

Instruktør: Rune Smith

Agenda:

-          Microsoft lisensavtaler

•Vi går gjennom de ulike avtaler for som OEM, FPP, Open, OVS, EA, EAP, ECI samt Office 365.

•Vi vil også se på hvilke fordeler som ligger i Software Assurance.

•SPLA vil i mindre grad bli gjennomgått.

 -          Microsoft lisensregler

•Vi tar utgangspunkt i produkt brukerrettigheter (PUR) og Product List som er tilknyttet volumavtalene.

•Det blir en presentasjon av de viktigste reglene for Microsoft applikasjonsprodukter, servere og operativsystem.

 

Påmelding, klikk her

Comments (0)

Skip to main content