Lenge drømt om å bli Microsoft Certified Trainer?


Nå har du muligheten til å delta på et Train-the-trainer kurs hos Skykontoret! 

Kva: «Train The Trainer»
Kvar:  Skykontoret AS, Nedre Vollgate 3 (vis a vis Akershus Festning), Oslo
Når:    15 - 17 januar, kl. 0900 – 1600 tysdag og onsdag, 0900 – ca. 1800 torsdag
Påmelding:      Meld deg på her,
Pris:                  19.250,- Med sertifisering – inkl. alt : videofilming, sertifisering, omfattande matriell  (ca 200s), lunsj, forfriskingar mm. 16.250,- som over, men utan sertifisering 

Skykontoret AS har Norges eneste Microsoft Certified Learning Consultant (MCLC) blant sine ansatte, og gjennom vårt rammeverk for kompetanseregnskap hjelper virksomheter å få mest mulig ut av sine IT-investeringer. Vi har også lang erfaring med å drive kurssenter for IT-opplæring og vet hva som skal til for at kunnskaper som formidles i et kurs blir tatt i bruk når deltakerne er tilbake på jobb.

Skykontorets kursromAktuelle kurs vises i menyen til venstre, men vi kan også formidle kvalifiserte og inspirerende kursledere til en rekke andre kurs på forespørsel. Vi holder både åpne kurs og tilpasser opplæring til den enkelte virksomhet. Dessuten har vi utviklet spesialkompetanse på å hjelpe virksomheter å arbeide strategisk med IT-kompetansen hos de ansatte. Det gjør vi gjennom å måle IT-bruk og IT-kompetanse, og deretter gjennomføre målrettet kompetanseutvikling.

Kompetansregnskap er en prosessleveranse som setter din organisasjon i stand til å få en reell forretningsmessig effekt av de IT-løsningene den har investert i. Simpelthen ved å sette menneskene i stand til å ta den i bruk på en hensiktsmessig måte. Den er skalerbar til å kunne fungere på Norges strørste virksomheter-  og helt ned til grupper med få enkeltindivider. Prosessen innholder fire steg:

  1. Definere Kompetansemål (et målbilde av den kompetanse som antas nødvendig for å nå overordnede mål (økonomiske, forretningsmessige eller andre overordnede mål)
  2. Spesifiere Kompetansegap: En kompetansekartlegging viser avstanden fra dagens kompetansenivå til kompetansemål definert i 1)
  3. Lukke kompetansegap: Iverksettelse av kompetanseheving. Skykontoret Kompetanseanalyse brukes for identifisere de tiltak som er mest effektive for å lukke gapet.
  4. Levere kompetanseregnskap (tm): Reelt oppnådd kompetanse dokumenteres og sammenlignes med målbilde, forretningsmål  relateres for å vise økonomisk/forretningsmessig avkastning. Evaluering av effekt og avvik tydeliggjøres.

 

 

Comments (0)

Skip to main content