Gratis halvdagsseminar: Windows Azure Developer Camp, 6. desember i Oslo


Vi ønsker deg velkommen til en gratis Windows Azure Camp for utviklere i Oslo. Det er kun 30 plasser så registrer deg i dag!
 

Etter denne workshopen vil ha ha satt opp en Windows Azure konto, fått informasjon om hva Windows Azure er og om de forskjellige mulighetene Azure tilbyr deg, og fått hands-on erfaring på hvordan du selv kan bruke Windows Azure i dine prosjeketer.

Nettskyen er i større og større grad en vesentlig del av det vi omtaler som internet i dag. Microsofts nettsky løsning; Azure, ble lansert i 2008 med focus på å være en Platform as a Service (PaaS) løsning for software utviklere til å kunne lettere få sine egne løsninger ut i skyen. På de 4 årene Azure har vært tilgjengelig, har plattformen modnet og ekspandert i omfang og muligheter og er i en trygg havn for din virksomhet å ha tjenester eksponert. Med ønske om større elastisitet og fleksibilitet i forhold til skalering, er nettskyen definitivt veien å gå.

Formålet med dette seminaret er å komme i gang med å utnytte mulighetene Azure gir fra dag en, og ikke minst vise hva slags muligheter som ligger i platformen. Det vil også være fokus på hva som er riktig måte å lage software som kjører optimalt i nettskyen.

Det vil bli gitt ut en gratis bok til alle som gjennomfører labben.

NB: Husk å ta med deg egen PC, det blir lab-øvelser!

Agenda 

13:00 - Oppstart

-        Gjennomgang av Windows Azure plattformen (Cloud Services, Blob Store, Queues, Table Store)

-        Lab-øvelser

16:00 - Ferdig


Prerequisites

-      A Windows Azure Subscription. Sign up for a free trial or activate the Windows Azure benefit on Your MSDN subscription

-      A PC running Windows 7 or Windows 8
-
      
Visual Studio 2010 or 2012

-      Windows Azure SDK and Developer tools for Windows Azure (http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/#)

Comments (0)

Skip to main content