Velkommen til lisenskurs med fokus på lisenser via partnerprogrammet og utviklingsverktøy


Den 11. september har vi satt sammen ett seminar med fokus på lisensene dere som partnere kan benytte som en del av partnerprogrammet og hvilke rettigheter og plikter det hefter til disse, samt lisensregler knyttet til Visual Studio med MSDN. 

 

Lisenser via Partnerprogrammet

Dato: 11.09.12.12

Tid: 09.00 – 12.00

Sted: Microsoft Norge, Lysaker Torg 45, 1366 Lysaker

Påmelding: Klikk her.

(Påmelding krever en Live ID knyttet til bedriftens medlemskap i MPN. Trenger du hjelp med dette, kontakt Partnerservice på 23 500 400 (#1)

 

Vi har delt seminaret i tre deler

1.      Informasjon om Microsoft Partner Network, ved Mari Spiten

  • ·         Hvem har rett til ulike partnerprogram, MAPS
  • ·         Antall lisenser for ulike partnerprogram
  • ·         Lisenser og Toolkit
  • ·         Maks antall lisenser ved konserntilhørighet

2.      Lisensregler med spesiell fokus på lisenser gjennom Microsoft Partner Network, ved Rune Smith

  • ·         MSDN og test

-          Hvilke Vstudio MSDN gir rett til test

-          Forskjell på test og demo

  • ·         Partner lisenser og ...

-          Commercial use

-          Siste versjon

-          Når utløper lisensrettigheter

-          Spesielle regler for ulike partnerprogram

3.      Visual Studio med MSDN. Hva ligger i de forskjellige Visual Studio / MSDN nivåene og hvordan administrere MSDN lisensene en har via Microsoft Partner Network v/ Olav Tollefsen


Comments (0)

Skip to main content